Wat is Human Design?

Human Design, ontstaan in 1987, is een synthese van Westerse en Oosterse wetenschappen en systemen. Human Design is een synthese van quantumfysica, astronomie, biochemie en bio-genetica enerzijds, en de vier grote esoterische systemen van de wereld anderzijds, met name de Chinese I-ching, de Joodse Kabbalah, het Hindoeïstische chakra-systeem en de Westerse astrologie. Een Human Design Chart fungeert in feite als een persoonlijke gebruiksaanwijzing.

Download hier een inleidende tekst voor nieuwkomers (in het Engels). Basisconcepten van Human Design

Enkele basisconcepten als ‘centra’, ‘type’, ‘strategie’, ‘autoriteit’ en ‘profiel’ worden nader toegelicht op verschillende Human Design websites: zie links.

Die beschrijvingen zijn waardevol en tegelijk ook vrij algemeen: alle verschillende elementen spelen in ieders chart op een heel eigen manier op elkaar in, en er zit nog zoveel meer wijsheid in dat je de rest van je leven zou kunnen gebruiken om alles te onderzoeken.

Tegelijk weet je met je type, strategie en autoriteit in principe genoeg. Hiermee aan de slag gaan, kan een heel diepgaande invloed hebben op je leven. Het vraagt tijd en soms nog meer inzicht in je design, voor je deze informatie echt kunt vatten op meer lagen dan alleen het mentale niveau. Het is een proces. Wat je over jezelf leest zal op het eerste gezicht misschien slechts deels herkenbaar zijn en ingaan tegen een aantal overtuigingen over jezelf en hoe je denkt dat je bent. Het kan ook zijn dat je een diepe innerlijke ‘ja’ voelt. Of iets ertussen in. Wat er ook aanwezig is, de eenvoudige uitnodiging is en blijft: voel, probeer en experimenteer.

Wat kan HD voor jou betekenen?

Human Design kan je iets vertellen over jouw energiegebruik, waarom je de dingen doet zoals je ze doet, en de manier waarop jij de beste beslissingen kunt nemen. Het geeft je ook inzicht in hoeverre je geleefd wordt door anderen, of echt je authentieke zelf uitleeft. Dit systeem biedt je ook een taal om over jezelf en je interactie met anderen te communiceren.

Ga het experiment aan, en kijk voor jezelf of het klopt of niet. Human Design is niet iets waar je in gelooft of als waarheid aanneemt, integendeel: de vraag is om er mee te experimenteren in je dagelijkse realiteit, en voor jezelf uit te maken wat deze kennis voor jou kan betekenen. Human Design is een open uitnodiging tot ervaren en ontdekken.

Het onderscheidende van Human Design is dat het je niet in hokje stopt, integendeel het laat juist zien waarin jij verschilt van de ander. Het brengt je op het spoor van je eigen uniciteit.

Een persoonlijk verhaal: wat Human Design me heeft gebracht

Toen ik voor het eerst hoorde dat ik een projector was, vond ik dat helemaal niet leuk. Ik hoorde dat ik een ‘non-energy’ type was en dat ik moest wachten op de uitnodiging.

Alles in mij ging in verzet. Hoe zat dat dan met mijn ongebreidelde energie? Ik initieerde alles wat ik wilde, deed honderd duizend dingen tegelijk en dat zou dan nu opeens niet goed meer zijn? Ik vond dat een bittere pil om te verwerken omdat ik mezelf daar helemaal niet in herkende en bij mijn omgeving vooral bekend stond om mijn onstuitbare energie. Mijn nieuwsgierigheid was echter wel gewekt.

Door de jaren heen ben ik gaan experimenteren met mijn strategie als projector, namelijk wachten op de uitnodiging. Toen ik eenmaal doorkreeg wat dat voor mij betekende en hoe het werkte, kwam er een enorm gevoel van opluchting. Ik merkte dat het leven een stuk gemakkelijker werd, ik ontmoette geen weerstand meer en ik werd gezien en gehoord. Als ik kon wachten tot mij iets gevraagd werd, en niet voor mijn beurt praatte, dan kon je bij wijze van spreken een speld horen vallen en iedereen zat aandachtig te luisteren naar wat ik zei. Vroeger moest ik nog wel eens constateren dat men helemaal niet eens gemerkt had dat ik iets had gezegd of gedaan.

Zo ben ik langzaam maar zeker steeds meer in de huid van mijn ware ik gekropen en merk hoe ontzettend vruchtbaar het is om mijn strategie te kennen en toe te passen. Mijn omgeving begint ook steeds beter te reageren en voelt aan wanneer zij mij moeten uitnodigen om mij in actie te krijgen.

Het is me wel gebleken dat ‘weten’ wat je strategie is, niet volstaat. Het is echt een kwestie van uitproberen, oefenen, op je handen blijven zitten en dan beginnen de stukjes langzaam allemaal op hun plek te vallen.